Θεατρολογία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του μαθήματος του Θεάτρου Κατεύθυνσης, 6ης Δέσμης.

Εδώ θα βρείτε τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικές προτάσεις και χρήσιμο υλικό για το μάθημα. Στόχος του ιστότοπου είναι να λειτουργήσει ως χώρος επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού του θεάτρου.

Σύμφωνα με τους βασικούς άξονες των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, επιδιώκεται μια πολυεπίπεδη παρουσίαση της ύλης του θεάτρου. Οι Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας αποτελούν τα εργαλεία για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας που στόχο έχει:
 • την αισθητική καλλιέργεια και απόλαυση
 • την κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και οικολογική συνείδηση
 • την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και ανάταση
 • την ενίσχυση των δημοκρατικών αισθημάτων
 • την ενίσχυση της αυτό-έκφρασης
 • την παρότρυνση αυτό-ενέργειας
 • την ενεργοποίηση των διανοητικών δυνατοτήτων των μαθητών
 • την ανάπτυξη των προσόντων τους
 • την ενίσχυση των δημοκρατικών μας αισθημάτων
 • την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης καθώς επίσης και στην ανάγκη ανανέωσής της μέσα από την εξελικτική πορεία των κοινωνιών
Ώστε οι μαθητές/τριες:
 • να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιών
 • να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη
 • να αντιληφθούν ότι όλα τα θέματα συσχετίζονται μεταξύ τους και συνδέονται με την αναλυτική σκέψη
 • να διευρύνουν τον πνευματικό τους ορίζοντα με θέματα που απορρέουν από τους θεματικούς άξονες και άπτονται με άλλους στόχους όπως θέατρο και οικολογία/περιβάλλον, θέατρο και διαφορετικότητα, θέατρο και φυλή, θέατρο και χώρος κ.ά.
 • να κατακτήσουν χρήσιμες γνώσεις
 • να αποκτήσουν δεξιότητες
 • να αντιληφθούν την άμεση σχέση που έχει αυτό το αντικείμενο με τον κόσμο τους
 • να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμηση τους
 • να αντιληφθούν ότι η ενίσχυση της ιστορικής μνήμης και η αντίληψη ότι το παρελθόν, όχι μόνο του χώρου του και της εθνότητας του, δεν είναι κάτι πεπερασμένο αλλά έχει τέτοια δυναμική που καθορίζει το παρόν. Μόνο μέσα από την μελέτη του ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος μπορεί να προγραμματίσει το παρόν του, να σχεδιάσει το μέλλον του, και να ελιχθεί στις προκλήσεις της ζωής.
Ο απώτερος στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι οι μαθητές/τριες να εφοδιαστούν με επαρκείς γνώσεις ώστε να καταστούν και ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες με κοινωνική παιδεία αλλά και να γίνουν ευτυχισμένοι άνθρωποι.